Presentation

Antifascistisk Aktion (AFA) är ett landsomfattande nätverk som bildades i september 1993. Vi anser att fascismen måste bekämpas både ideologiskt och fysiskt, i alla dess former varhelst den visar sig.

Vi har en frihetlig socialistisk grundsyn och ser oss som en del av en bredare militant utomparlamentarisk vänsterrörelse. Vi samlas i kamp mot sexism, rasism, kapitalism och homofobi.

Alla grupper i nätverket är oberoende och självständiga. De har själva valt att gå med i nätverket och kan om de så önskar, lämna det. Alla grupper beslutar dessutom sin egen agenda. De avgör själva vilka frågor de arbetar med och på vilket sätt. Beslut tas demokratiskt inom och mellan grupperna.

Nätverket är tänkt för informations- och erfarenhetsutbyte, samt för att samordna landsomfattande aktioner, exempelvis gemensamma demonstrationer. Nätverket har ingen central styrelse och inga representanter, utan allt arbete utgår från lokalgrupperna. Alla grupper i nätverket träffas regelbundet på landsmöten och på dessa möten kan nya grupper väljas in i nätverket.

Alla svenska antifascistiska grupper är inte med i nätverket. Det har nästan alltid funnits någon eller några fungerande och aktiva grupper som stått utanför nätverket, men de grupper som blivit långlivade har alltid valt att förr eller senare kliva in i nätverket. Vi är öppna för olika sorters metoder, det viktiga är resultatet, att målsättningen uppnås.

Trots att merparten av vårt arbete sker med "fredliga" metoder, så kritiseras vi ofta när vi anser det berättigat att ta till våld. Vi har dock ingen ambition att plocka politiska poäng, försöka värva röster eller omskrivas väl i media. Vårt mål är att slå undan benen för den organiserade fascismen.

Att kämpa mot rasism och fascism kräver tålamod och envishet. Kampen tar aldrig slut. Så fort vi sänkt en organisation så uppstår en annan. Men tack vare vårt tålmodiga arbete så får fascismen aldrig ro att växa. Principen är enkel. Vi tillåter inte fascisterna att agera ostört - inga demonstrationer, inga möten, ingen tidningsförsäljning, inga fascistiska konserter, inga fascistiska bokhandlar, utan att vi är där och bekämpar dem. Vi angriper deras strukturer.

Antifascismen är utomparlamentarisk, fascismen kan inte röstas bort. Det innebär allt från opinionsbildande arbete, föredrag, diskussioner, skolarbete, affischering, kulturella evenemang, egna demonstrationer och blockader, till att fysiskt konfrontera fascisterna på gatorna. Vi är fascismens motsats.

Mot fascismens klassamarbete, nationalism och militarism, ställer vi klasskamp, internationalism och en frihetlig socialism, där målet är mänsklighetens frigörelse från kapitalism och totalitära regimer.

Vi är del i en internationell rörelse som bekämpar fascism och rasism runt om i hela världen.

No Pasaran!

Plattform

Antifascistisk Aktion (AFA) är ett nätverk bestående av sjävständiga lokalgrupper över hela landet. AFA har ingen central styrelse eller ledning utan utgår från platt organisering. AFA-näverkets huvudsakliga uppgift är att utbyta information, samla erfarenheter och koordinera aktiviteter mellan lokalgrupperna.

Alla lokalgrupper är enade om att:

  • AFA har som mål att krossa fascismen i alla dess former.
  • AFA är en socialistisk rörelse och motsätter sig därför det kapitalistiska samhällssystemet till förmån för ett stats- och klasslöst samhälle.
  • AFA eftersträvar jämlikhet och arbetar därför mot exempelvis rasism, sexism och homofobi både i samhället och inom vårt eget nätverk.
  • AFA arbetar endast utomparlamentarisk och arbetsmetoderna anpassas efter vad situationen kräver. Detta kan innebära allt från opinionsbildning till konfrontation.
  • AFA är en del av en internationell revolutionär rörelse som arbetar enligt liknande riktlinjer.

Utöver detta kan lokalgrupperna ha egna principförklaringar.

Antaget av nätverket: mars, 2002

Om ni inte får kontakt med en grupp på grund utav e-postproblem så kontakta en närliggnade grupp som kan förmedla kontakten.

För frågor om webbsidan kontakta AFA Data.

AFA Uppsala

afa-uppsala@hush.com
PGP-nyckel

AFA Stockholm

afa-stockholm@hushmail.com
PGP-nyckel

AFA Skaraborg

afa-skbg@hushmail.com
PGP-nyckel

AFA Fyrbodal

afa-fyrbodal@hushmail.me
PGP-nyckel

AFA Jönköping/AFA Vätterbygd

afa-jonkoping-vatterbygd@hush.com
PGP-nyckel

AFA Helsingborg

afa-hbg@hushmail.com
PGP-nyckel
0736-364996

AFA Malmö

afa_malmo@safe-mail.net
PGP-nyckel

AFA Gävle

afa_gavle@hush.com
PGP-nyckel

AFA Data (webadmin)

antifasupport@hush.com
PGP-nyckel

AFA Dokumentation

afa-doku@hushmail.com
PGP-nyckel